Yhdistys

Kivennavan Ahjärveläiset ry

Yhdistyksemme tarkoituksena on olla kotiseudultaan siirtyneiden karjalaisten keskeisenä yhdyssiteenä ja toimia heidän taloudellisen, sosiaalisen ja henkisen asemansa tukemiseksi.  Toimimme Kangasalla, jossa edelleen vaikuttaa aktiivinen joukko Kivennavan Ahjärveläisten jälkeläisiä, jotka omalla ja läheistensä toiminnalla haluavat yhä jatkaa ja yllä pitää esi-isiensä perintöä.

Eräänä yhdistyksen keskeisenä periaatteena on perustamisestaan lähtien ollut Ahjärveä koskevan muistitiedon keruu ja kylän historian tallentaminen tuleville sukupolville. Sukupolvien vaihduttua on osanottajien joukko harventunut ja osin vaihtunutkin, mutta kokoontumiset jatkuvat edelleen omalla talolla, ahjärveläisten talolla.

Yhdistyksemme on nimensä mukaisesti kannattamassa entisen Kivenavan Ahjärven kylän asukkaiden ja heidän jälkeläistensä sekä muiden karjalaisuuden ystävien perintöä, jotta se virittäisi kiinnostusta myös nuorempia sukupolvia vaalimaan yhteyksiä sukuihinsa, tutkimaan niitä ja siirtämään samalla karjalaista Ahjärven kylän perinnettä lapsilleen. Tarkoituksenamme on kertoa ja ylläpitää muistoja eletystä elämästä, samalla luottavaisesti tulevaisuuteen katsoen.

Yhdistys toimii aktiivisesti Kangasalla, jonne valtaosa Kivennavan Ahjärveläisistä sijoittui sotaa seuranneena ajanjaksona.
Yhdistyksen tyyssijana voidaan pitää sen koko olemassaolonsa ajan aivan Kangasalan keskustassa, Vesijärven rannalla sijaitsevaa seuraintaloa, Ahjärventaloa, jota myös ahjärveläisten taloksi on kutsuttu. Talo toimii edelleen yhdistyksen jäsenten kokoontumis- ja virkistymispaikkana.

Ahjärventaloa on vuosien saatossa kunnostettu vastaamaan tämän päivän vaatimustasoa ja nykyisin yhdistys myös vuokraa taloa ulkopuolisille toimintansa rahoittamiseksi. Luonnonkauniilla paikalla ja hyvien yhteyksiensä johdosta Ahjärventalo soveltuukin erinomaisesti monien eri juhlatilaisuuksien kuin myös kokousten sekä muiden kokoontumisten pitopaikaksi. Ahjärveläiset järjestävät talolla myös vuosittain myyjäisiä sekä muita yleisötapahtumia joiden yhteydessä on mahdollisuus tutustua yhdistyksen toimintaan sekä Ahjärventaloon. Rakennusta on vuosittain talkoilla kunnostettu tarpeen mukaan. Rahoitusta on saatu vuokraamalla taloa ja järjestämällä myyjäisiä ja tapahtumia.

Tarkoituksemme on toimia jatkossakin karjalaista perinnettä vaalivana kyläyhdistyksenä.

Yhdistyksemme on julkaissut vuoden 2002 lopussa kyläkirjan ”Kivennavan Ahjärven kylä”. Kirjan voit tilata meiltä 25 €:n hintaan.

Lue lisää kyläkirjasta