Historia

Jatkosodan päätyttyä syksyllä 1944 toisen kerran evakkoon joutuneet karjalaiset olivat jo ehtineet kotiutua uusille asuinsijoilleen, Ahjärveläiset lähes kaikki Kangasalle. Talvella 1947 päätettiin jatkaa Ahjärven Vapaaehtoisen Palokunnan (perustettu 1902) toimintaa yhdistysmuotoisena. Yhdistyksen toiminta oli vähäistä ja kokoonnuttiin etupäässä jäsenten kodeissa. Ahjärveläisten mielissä eli kuitenkin ajatus omasta tontista ja talosta.

3.7.1949 perustettiin uusi yhdistys, Kivennavan-Ahjärveläisten Karjalaisten Kannatusyhdistys r.y. Vuoden kuluttua V.P.K. lakkautettiin ja sen varat siirrettiin uudelle yhdistykselle. Talon rakentaminen talkoilla kerätystä puutavarasta Vesijärven rannasta hankitulle tontille aloitettiin.

Talon valmistuttua 1953 alettiin kokoontua omalla talolla. Siellä on vietetty pienimuotoisia juhlia, kuten jäsenten syntymäpäiviä, kokoontumisia ym. Yhdistyksen kokoontumisissa on jo 1960-luvun lopulta lähtien pidetty keskeisenä asiana Ahjärveä koskevan muistitiedon keruuta ja kylän historian tallentamista tuleville sukupolville.